Kontakt


schackklubbdelectus@gmail.com


alternativt

Fredrik Möllerström, ordförande:
Tel: 076-890 59 12