Bli medlem


Medlemsavgifter SS Delectus:

Senior:     500 kr per år

Junior (upp till och med 20 år):     100 kr per år


Vänligen betala in på plusgiro 32 40 28 - 0 senast den 31 mars. Skriv namnet på den person medlemsavgiften avser.